เมนู เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

รายการสรุปเรื่องร้องเรียน


 

 


นางสุพรรณา ม่วงกลม

สถานที่

     บ้านเลขที่ 112/10 ม.2 ซ.โสมนัส ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เหตุที่ร้องเรียน

     แรงดันไฟตก

ผลการตรวจสอบ

     วัดแรงดันไฟฟ้า B = 216 V. มีผู้ใช้ไฟจำนวนมาก

ผลการดำเนินการ

     ปรับปรุงโดยการย้ายเฟสให้กับผู้ใช้ไฟเรียบร้อยแล้ว


 

นางศิริรัตน์ ธนะอ้น

สถานที่

     8/233 ม.6 ซ.ร่วมใจ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เหตุที่ร้องเรียน

     แรงดันไฟตก ดับๆ ติดๆ

ผลการตรวจสอบ

     อุปกรณ์ระบบสายส่งชำรุดและเสื่อมสภาพ ทำให้ไฟตกและดับบ่อย

ผลการดำเนินการ

     ปรับปรุงระบบสายส่งและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด


 

นางสมหมาย จิตรบรรเทา

สถานที่

     37/363 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เหตุที่ร้องเรียน

     แรงดันไฟตก

ผลการตรวจสอบ

     วัดแรงดันไฟฟ้าได้ A = 213V. B = 222V. C = 232V. และตรวจสอบพบว่าหางปลาหลวม และหม้อแปลงมีน้ำมันไหลออกมาบริเวณบุชชิ่งด้านแรงสูงและด้านแรงต่ำ

ผลการดำเนินการ

     แผนกหม้อแปลงฯ ได้ดำเนินการซ่อมจุดหลวมเรียบร้อยแล้ว


นางณิชนันทน์ พงษ์เกิดลาภ

สถานที่

     85/56 ม.5 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เหตุที่ร้องเรียน

     แรงดันไฟตก

ผลการตรวจสอบ

     อุปกรณ์สายส่งในระบบชำรุด

ผลการดำเนินการ

     ดำเนินการแก้ไขซ่อมทำเรียบร้อย 


 

น.ท.วินัย ถังวงศ์

สถานที่

     100/116 ม.6 ซ.ภูติอนันต์ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เหตุที่ร้องเรียน

     แรงดันไฟตก

ผลการตรวจสอบ

     อยู่ในช่วงดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

     อยู่ในช่วงดำเนินการ


นางวงเดือน แก้วเกิด

สถานที่

     บริเวณสถานธรรมเซียนเจิงฉือหิง (มูลนิธิผู้เสียชีวิต) 97/28 ม.7 ซ.เขาหมอน      

เหตุที่ร้องเรียน

     แรงดันไฟตก

ผลการตรวจสอบ

     อยู่ในช่วงดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

     อยู่ในช่วงดำเนินการ


นายจำเริญ ปานแดง

สถานที่ 

     บริเวณหมู่บ้านเดอร์ปาร์ม ศิริสา 22

     - 140/16   721-008422 นายจำเริญ ปานแดง

     - 140/5     721-008434 นายวิเชียร เทียนทอง

     - 140/7     721-008437 นางสาวอัมรา วรศินทักษ์

     - 140/25   721-008414 นายไพศาล มั่นคง 

เหตุที่ร้องเรียน

     เกิดไฟกระพริบตลอดเวลา

ผลการตรวจสอบ

     อยู่ในช่วงดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

     อยู่ในช่วงดำเนินการ 


 

เรือเอกพัลลภ เหลี่ยมมนี

สถานที่

     ระหว่างซอยนาจอมเทียน 38 กับซอยนาจอมเทียน 40     

เหตุที่ร้องเรียน

     แรงดันไฟตก

ผลการตรวจสอบ

     อยู่ในช่วงดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

     อยู่ในช่วงดำเนินการ                      

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059