เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

  คู่มือการกรอก

     - [1] คู่มือการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ใบผลิตไฟฟ้า - vFinal

     - [2] คู่มือการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ใบควบคุมระบบไฟฟ้า - vFinal

     - [3] คู่มือการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ใบระบบส่งไฟฟ้า - vFinal

     - [4] คู่มือการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ใบระบบจำหน่ายไฟฟ้า - vFinal

     - [5] คู่มือการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ใบจำหน่ายไฟฟ้า - vFinal

 

  งานนำเสนอ

     - 1. PPT งานสัมมนามาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า - ภาพรวมโครงการ

     - 2. PPT งานสัมมนามาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า-ข้อเสนอแนะจากการเข้าพบผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า

     - 3. PPT งานสัมมนามาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า - แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรฐานฯ (ช่วงที่ 1)

   - 4. PPT งานสัมมนามาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า - แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรฐานฯ (ช่วงที่ 2) ระบบจำหน่ายไฟฟ้า

   - 5. PPT งานสัมมนามาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า - แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรฐานฯ (ช่วงที่ 2) จำหน่ายไฟฟ้า

   - 6. PPT งานสัมมนามาตรฐานคุณภาพบริการไฟฟ้า - แบบฟอร์มการรายงานผลตามมาตรฐานฯ (ช่วงที่ 2) แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

  แบบฟอร์ม

     - แบบฟอร์มรายงานผลตามมาตรฐานใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า

     - แบบฟอร์มรายงานผลตามมาตรฐาน จำหน่ายไฟฟ้า

     - แบบฟอร์มรายงานผลตามมาตรฐานใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

     - แบบฟอร์มรายงานผลตามมาตรฐานระบบส่งไฟฟ้า

     - แบบฟอร์มการรายงานผล ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

     - ประกาศเรื่องแจ้งให้ทราบ

     

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059