เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลเรือตรี ชยุต นาเวศภูติกร ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมสัมมนา เรื่อง " การเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการไฟฟ้า" ให้กับข้าราชการ และพนักงานกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการไฟฟ้าที่ดีขึ้นกับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตสัมปทาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม เลค เฮฟเวน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒

ภาพทั้งหมด

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า