เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

Line@ กิจการไฟฟ้า

 

 

 

พลเรือตรี ชยุต  นาเวศภูติกร  ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ   ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน  ๖๘  รูป  โดยมี  พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  ๒๕๖๒  ซึ่งฐานทัพเรือสัตหีบได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน  ๖๘  รูป ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  เมื่อวันที่  ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ภาพทั้งหมด

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า