เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

      เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562  พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ/ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ปัญหา ข้อขัดข้อง โดยมี พลเรือตรี ชยุต นาเวศภูติกร ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป กับนำตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมกระแสไฟฟ้า ณ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า