เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

     เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 06.09 น.  พลเรือโท  ชุมศักดิ์  นาควิจิตร   ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเจ้าที่และพิธียกเสาเอกเสาโท   อาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูง  3    กิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ ตำบลหนองจับเต่า  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  โดยมี พลเรือตรี ชยุต  นาเวศภูติกร  ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน  กองทัพเรือ  กล่าวรายงานความเป็นมา ของสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ เพื่อขยายขีดความสามารถของระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น  โดยการปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า  จาก  22 KV  เป็น 115 KV  จะทำให้การจ่ายกระแสไฟฟ้ามีเสถียรภาพ  ช่วยลดปัญหาไฟฟ้าดับ/ตก 

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า