เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

เมื่อวันที่ 10 มกราค 2562 ฝ่ายปฏิบัติการ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร. ได้จัดอบรม การใช้งาน Drone Thermal Inspection สำหรับการตรวจสอบและถ่ายจุดร้อนสายส่งกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงด้วย โดรน โดยบริษัท Systronics ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า สร้างความมั่นคงของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ สำนักงานกิจการไฟฟ้า ถนนเลียบชายทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า