เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

เรียน.....ผู้ใช้ไฟฟ้า   

               ด้วยแผนกรับ-จ่ายฯ  กิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทาน  ทร.   ได้เปิดบริการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าเป็นกรณีพิเศษ  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม  ดังนี้

                วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562   รับชำระถึงเวลา 20.30 น.

                วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562  เปิดบริการ  เวลา  08.30 - 20.30 น.

                วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562  เปิดบริการ เวลา 08.30 - 20.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
สำนักงานกิจการไฟฟ้า    0-3843-7766
,0-3843-9040     
ฝ่ายการเงิน แผนกรับ-จ่าย      086-8324192 

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า