เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

     เนื่องด้วยกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อทำการรื้อย้ายสายไฟฟ้าแรงสูงที่โค่นลัม บริเวณสะพานคลองไผ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 ถึง 16.00 น. ดังนั้นกิจการไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงาน ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที จึงขออภันในความไม่สะดวกมา ณ โอการสนี้

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า