เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

     กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ได้จัดพนักงานออกทำการตรวจสอบมิเตอร์ตามวงรอบ ประจำปี 2560 - 2561 โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าผ่านมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า(มิเตอร์) มีความเที่ยงตรงอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นการป้องปรามการละเมิดการใช้ไฟฟ้าที่อาจจะมีขึ้นได้

     การดำเนินการพนักงานจะทำการตัดมิเตอร์ที่อยู่ในความดูแลของท่านออก และทำการต่อไฟฟ้าตรงให้ท่านใช้โดยไม่ได้ผ่านมิเตอร์ ตัวมิเตอร์จะถูกนำไปทำการตรวจสอบด้วยเครื่องสอบเทียบความเที่ยงตรงที่สำนักงานกิจการไฟฟ้าฯ เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จจะนำมาต่อกลับให้ท่านใช้ไฟฟ้าผ่านมาตรวัดได้ภายในวันเดียวกัน ในการปฏิบัติงานครั้งนี้หากทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวก กิจการไฟฟ้าฯ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059