เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  


 

ประกาศ


   ด้วยขณะนี้กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบการจดหน่วยแจ้งหนี้ใหม่   เพื่อให้การบริการแก่ผู้ใช้ไฟมีความสะดวก และรวดเร็ว  ดังนั้นในระหว่างการดำเนินการหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ขอให้ผู้รับบริการติดต่อ ประสานกับเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า โทร 038-437766  หรือติดต่อที่สำนักงานกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ                           

 

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือขออภัยมา ณ โอกาสนี้

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059