เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า


 

ประกาศ


   ด้วยขณะนี้กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบการจดหน่วยแจ้งหนี้ใหม่   เพื่อให้การบริการแก่ผู้ใช้ไฟมีความสะดวก และรวดเร็ว  ดังนั้นในระหว่างการดำเนินการหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ขอให้ผู้รับบริการติดต่อ ประสานกับเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า โทร 038-437766  หรือติดต่อที่สำนักงานกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ                           

 

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือขออภัยมา ณ โอกาสนี้

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า