เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

 ด้วยกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง และติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์แรงสูงหัวเสา ตั้งแต่บริเวณสามแยกระยอง (หนวดปลาหมึก) ถึงแยกกิโลเมตรที่ 1 ฝั่งห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ในการนี้กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.00 นาฬิกา

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059