เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

 

ด้วยกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์หัวเสาไฟฟ้าแรงสูง ในซอยร่วมใจทั้งหมด ในการนี้กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 นาฬิกา

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059