เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

 

ด้วย กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ได้จ้างบริษัท ทีเอสซี เพาเวอร์แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณซอยธรรมวิทย์ ในการนี้กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 ถึง 13.00 นาฬิกา ตามสถานที่ ดังนี้

1. ทางเข้าร้านอาหารปายละเมอ ไปถึงกิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง ทร.

2. ไลน์ ฐท.สส. ตั้งแต่บริเวณใกล้ทางออกกิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง ทร. ถึงกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 2

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059