เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

  ด้วย บริษัท ไทย ซี อินดัสเตรียล จำกัด จะดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงและรื้อถอนเสา - สายไฟฟ้าแรงสูงย้ายแนวบริเวณพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตรงข้ามค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า (กรม ร.1) ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่าย กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ปากทางเข้าช่องแสมสาร ถึง กรมก่อสร้างพัฒนา ทั้งหมด

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย  

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

ข่าวสารการไฟฟ้าออนไลน์

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประจำเดือน กันยายน 2561

ประจำเดือน ตุลาคม 2561