เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ด้วย บริษัท อิโนว่า อินทีเกรชั่น จำกัด จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สั่งการระยะไกล LOADBREAD SWITCH (LBS) บริเวณปากทางเข้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น. ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามวันและเวลาดังกล่าว ตั้งแต่ บริเวณ 700 ไร่ ถึง แฟลตส่วนกลางกองทัพเรือทั้งหมด

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก  

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.


พล.ร.ท.วราห์  แทนขำ

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า