เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

       ด้วย บริษัท อิโนว่า อินทีเกรชั่น จำกัด จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สั่งการระยะไกล LOADBREAD SWITCH (LBS) บริเวณปากทางเข้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น. ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามวันและเวลาดังกล่าว ตั้งแต่ บริเวณ 700 ไร่ ถึง แฟลตส่วนกลางกองทัพเรือทั้งหมด

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก  

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059