เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

    ตามที่ บริษัท ไทยซีอินดัสเตรียล จำกัด ได้รับจ้างเหมาจาก กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ให้ดำเนินงานปรับปรุงปักเสาพาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์แรงสูง บริเวณ หลังไร่องุ่นซิลเวอร์เลค(สวนน้ำ Ramayana Water Park) ในการนี้ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อให้บริษัท ไทยซีอินดัสเตรียล จำกัด เข้าดำเนินการและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามวันและเวลา           >> ดังนี้ <<

 

       - วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

       - วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

       - วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

       - วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

       - วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

                                                                              

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ 

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059