เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ตามที่ บริษัท ไทยซีอินดัสเตรียล จำกัด ได้รับจ้างเหมาจาก กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ให้ดำเนินงานปรับปรุงปักเสาพาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์แรงสูง บริเวณ หลังไร่องุ่นซิลเวอร์เลค(สวนน้ำ Ramayana Water Park) ในการนี้ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อให้บริษัท ไทยซีอินดัสเตรียล จำกัด เข้าดำเนินการและปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามวันและเวลา           >> ดังนี้ <<

 

       - วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

       - วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

       - วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

       - วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

       - วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

                                                                              

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ 

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า