เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยกิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทาน  กองทัพเรือ  จะดำเนินการพาดสายไฟ  AAC  400  Sq.mm   ตามโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 กับ  ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 และ 2  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังกล่าว   จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า  ตั้งแต่บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูง  1 ถึง ทางแยก  ถนนสุขุมวิทเข้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1  (บางเสร่)  ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563  เวลา 08.00 - 17.00 น.
ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที  และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้   

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.


พล.ร.ท.วราห์  แทนขำ

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

พล.ร.ต.สุรเนตร  ไทยานนท์

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า