เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ตามที่กิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  ได้ตกลงว่าจ้าง  บริษัท  อาร์ เอส เอส  2016  จำกัด  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ 3 กับ ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 และ 2  นั้น  ทางบริษัทฯ  จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา   มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ใน

            วันพุธที่   5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563   ตั้งแต่เวลา   08.00 - 17.00 น.

บริเวณ หน้าวัดเขาบำเพ็ญบุญ  ถึง ทางแยกถนนสุขุมวิทเข้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1  (บางเสร่)

             ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที และขออภัยในความไม่สะดวกมา    โอกาสนี้

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.


พล.ร.ท.วราห์  แทนขำ

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

พล.ร.ต.สุรเนตร  ไทยานนท์

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า