เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน  ผู้ใช้ไฟฟ้า
                ด้วยกิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ  สถานีไฟฟ้าแรงสูงย่อยที่  ถึง  แฟลตส่วนกลาง ทร.    ในวันพุธที่  10  กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30  - 17.00 น.  
                บริเวณที่ไฟฟ้าดับและมีผลกระทบ
                -ด้านตะวันตกของถนนสุขุมวิท    จาก สถานีไฟฟ้าแรงสูงย่อยที่ 1  ถึง  แฟลตส่วนกลาง ทร.
                -ด้านตะวันออกของถนนสุขุมวิท  จาก สถานีไฟฟ้าแรงสูงย่อยที่ 1  ถึง  โรงเรียน ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
                ดับทุกซอย  รวมทั้งหน่วยงานของ ทร. ด้วยครับ
             ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที และ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ  โอกาสนี้
 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า