เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน  ผู้ใช้ไฟฟ้า      
                   ด้วย บริษัท RSS 2016  จำกัด  จะดำเนินการเจาะเสาเข็ม  ก่อสร้างฐานอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้าแรงสูง ๒  เพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพมากขึ้นและแก้ไขปัญหา  กระแสไฟฟ้า ตก/ กระพริบ  บ่อยครั้ง  จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว  ใน
                   วันจันทร์ที่  13 พฤษภาคม 2562  เวลา  08.30 - 17.00 น.
                  
บริเวณที่ไฟดับและได้รับผลกระทบ
1.ตั้งแต่หมวดทางหลวง กม.1 ซ.จามจุรี ถึง ซอยสนามกอล์ฟพลูตาหลวง กม. 6 ทุกซอย
2.ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า
3.ช่องแสมสารทั้งหมด
4.ท่าเรือจุกเสม็ด หาดนางรำ หาดนางรองทั้งหมด
5. สอ.รฝ.กรมอู่ทหารเรือ.อู่ราชนาวีมหิดลฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ   ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที  

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า