เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ด้วยกิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  จะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพในจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง  ริเวณ สามแยกวัดญาณสังวราราม  ถึง ซอยซากแง้ว  ในวันอังคารที่  12  มี.ค.62  ตั้งแต่เวลา  10.00 - 12.00   ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังกล่าว  ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด  จะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที  และขออภัยในความไม่สะดวกมา  ณ  โอกาสนี้            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า