เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จะดำเนินการแก้ไขจุดร้อนสายส่ง 22 เควี  ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงสัตหีบ กม.6    ดังนั้น  มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในวันอาทิตย์ที่  23  ธ.ค. 61  ตั้งแต่เวลา  08.00 - 16.30 น.  ตั้งแต่ กม.ถึงซอยจามจุรีทุกซอย ท่าเรือจุกเสม็ด ช่องแสมสาร สอ.รฝ.(กม.5 )บางส่วน กองการบินทหารเรือ กรมก่อสร้างและพัฒนา   ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า