เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า


     

     ด้วยกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า บริเวณ ซอย 107 ทั้งหมด ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ดังนั้น มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที และขออภัยในความไม่สัดวกมา ณ โอกาสนี้

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

ข่าวสารการไฟฟ้าออนไลน์

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประจำเดือน กันยายน 2561

ประจำเดือน ตุลาคม 2561