เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

     ด้วย กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปักเสาพาดสายและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบแรงสูง บริเวณ สวนน้ำกรร์ตูนเน็ตเวิร์ค ถึงซอยบ้านสวนริมทะเล ในวันพุธที่ 5 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059