เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

     ด้วยกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยการปักเสาเปลี่ยนสายและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำนาจอมเทียน ถึงซอยศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ ในวันศุกร์ที่ 24 ส.ค. 61 คั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย 

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059