เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ด้วย กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการปักเสาเปลี่ยนสายและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์23 ถึงซอยเทศบาลตำบลบางเสร่ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 61 ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 17.00 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั้วกัน

   

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.


พล.ร.ท.วราห์  แทนขำ

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

พล.ร.ต.สุรเนตร  ไทยานนท์

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า