เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ด้วยกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อติดตั้งอุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ สี่แยกเกษมพล ถึง ร้านแกงป่าแสนตุ้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า