เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ด้วยกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะต้องดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูง พร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด บริเวณปากทางสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 ถึง โรงเรียนธัมมสิริศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 61 เวล่า 08.30 - 17.00 น. 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย 

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059