เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  


     ด้วยกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด บริเวณสถานีรถไฟพลูตาหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00 น. ดังนั้น กิจการไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและอภัยในความไม่สะดวก 

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059