เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

     ด้วย กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าและเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง บริเวณในซอยไร่อ้อย ถึงหมู่บ้านบุษบา ในวันอังคารที่ 7 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. และดำเนินการปักเสาพาดสายเชื่อมต่อระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง บริเวณซอยฝายน้ำล้น ถึงซอยหนองหิน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ในการนี้กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานตามวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า