เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

     ด้วย กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง และปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย บริเวณตั้งแต่โรงเรียนบ้านสัตหีบ ถึง ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ ในการดำเนินการจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานในวันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 60 เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059