เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

     ด้วย กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการปรับปรุงระบบแรงสูงบริเวณซอยเต็งเติมบุญ ถึงซอยลิ้มสโรชา (ซอยวัดทรงเมตตา) ในวันศุกร์ที่ 22 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. และ จะดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและเชื่อมต่อระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง บริเวณซอยนาจอมเทียน 38 ถึงซอยไปรษณีย์บ้านอำเภอ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. ในการนี้กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานตามวันและเวลาดังกล่าวหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย  

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059