เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

     ด้วย กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าและสายส่งไฟฟ้าระบบแรงสูง ตั้งแต่บริเวณซอยกงเกวียนถนน 331 - แฟลต สพ.ทร , อล.ทร. และ อร. ตามวันและเวลาดังนี้ 

                       1. วันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 08.30 - 16.00 น.

                       2. วันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 60 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

              ในการนี้กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานตามวัน และเวลาดังกล่าวหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย 

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059