เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

     ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย งดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เพื่อเปลี่ยนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงระบบ 115000 โวลท์ และทดสอบอุปกรณ์การจ่ายไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง สัตหีบ 2 กม.6 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 60 เวลา 06.00 - 19.00 น. ทำให้กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นวงกว้างตามบริเวณดังนี้

          1. หมวดการทางสัตหีบ กม.1 เลียบถนนสุขุมวิททุกซอย ถึง กองพัน ปตอ. กม.14

          2. ตำบลแสมสาร และหน่วยงานราชการในพื้นที่ทั้งหมด

          3. ตั้งแต่แยก กม.10 ฝั้่งป้อมตำรวจ ฝั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ถึงสี่แยกเกษมพล และเลี้ยวขวาไปทางโรงเรียนพัฒนเวช

     ในการนี้กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานตามวัน และเวลาดังกล่าวหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที

 

 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย 

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059