เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

   ด้วยกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการตัดต้นไม้ และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงไลน์อู่ราชนาวีมหิดล ถึงบริษัท SVP EQUIPMENT REPAIR ANDSUPPLY CO.,LTD และบริษัท M M. YARD #3 ในการดำเนินการจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 60 เวลา 13.00 - 17.00 น. 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

 

    


 

 

     ด้วยกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการแก้ไข และเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบแรงสูง พื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบทั้งหมด และไลน์โรงแปลงความถี่ ในการดำเนินการจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 60 เวลา 11.00 - 13.00 น.

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059