เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด้วย กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการปักเสา และรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณสี่แยกเกษมพล - สะพานรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 332 ถึงเขาบายศรี ในการนี้ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัย ขณะปฏิบัติงานในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 - 15.00 น.

 

 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย  

 

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า