เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 ด้วย บริษัท ทีเอสซี เพาเวอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผู้รับจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะดำเนินการปรับปรุงระบบการจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าว จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ซอยโรงน้ำตาล อ่างเก็บน้ำบางไผ่ และแยกซอยจิ๊งหรีด รวมทั้งในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ที่พาดข้ามซ้อนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน และ 28 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย   

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

ข่าวสารการไฟฟ้าออนไลน์

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประจำเดือน กันยายน 2561

ประจำเดือน ตุลาคม 2561