เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 กิจการไฟฟ้า กิจการสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

1039/7 หมู่1 ถ.เลียบชายทะเล

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

Email address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

          สำนักงานกิจการไฟฟ้า กิจการสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ           0-3843-7766,0-3843-9040         

      ฝ่ายการเงิน แผนกรับ-จ่าย (สอบถาม หนี้ค้างชำระ)      086-8324192            

       สำนักงานกิจการไฟฟ้าฯสัตหีบ สาขา ร.พ.สิริกิติ์            069-2023 (ภายใน ทร.)

 สถานีจ่ายไฟฟ้าสัตหีบ1 (บางเสร่)                               0-3873-7234

สถานีจ่ายไฟฟ้าสัตหีบ2 (ก.ม.6)                    061-1711 (ภายใน ทร.)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 
พล.ร.ท.ชุมศักดิ์  นาควิจิตร

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 พล.ร.ท.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

 

ข่าวสารการไฟฟ้าออนไลน์

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประจำเดือน กันยายน 2561

ประจำเดือน ตุลาคม 2561