เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ช่องทางการชำระค่ากระแสไฟฟ้า

     1. สำนักงานกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

     2. สำนักงานกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สาขา ศูนย์ฝึกทหารใหม่

     3. สำนักงานกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สาขา ร.พ.สิริกิต์

     4. เค้าเตอร์เซอร์วิซ

     5. เทสโกโลตัส

     6. ช่องทางการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าโดยวิธีตัดผ่านบัญชีธนาคาร 

                    >> แบบฟอร์มชำระค่าไฟฟ้าแบบหักบัญชีธนาคาร <<

     7. จ่ายผ่านแอพพิเคชั่น TMB Touch      >> วิธีการชำระ <<
             

  ทั่วประเทศ 

                  - ธนาคารทหารไทย
         

  เฉพาะพื้นที่สัตหีบเท่านั้น 


                  - ธนาคารกรุงศรี ฯ

                  - ธนาคารกรุงไทย

                  - ธนาคารธนชาต

                  - ธนาคารกรุงเทพ   

กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ยื่นธนาคาร และนำอีกส่วนมาติดต่อที่ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 081-2952440 แผนกรับ-จ่าย 

   

 

 

   

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059