เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ ได้รับสัมปทานให้บริการด้านไฟฟ้าจากกระทรวงพลังงาน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ 348.122 ตร.กม.ดังนี้

 

1. ตำบลสัตหีบ

2. ตำบลพลูตาหลวง

3. ตำบลแสมสาร

4. ตำบลบางเสร่

5. ตำบลนาจอมเทียน

 

มีผู้ได้รับการให้บริการ จำนวน 39489 ราย

 

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059