เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

จะเป็นกิจการที่บริการด้านพลังงานไฟฟ้าระดับมาตรฐานสากล ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนในเขตพื้นที่สัมปทาน 

 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดูแลกิจการไฟฟ้าในด้านการค้า การบริการ ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ

2. ส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐานคุณภาพ การดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความมั่นคง ความพอเพียงและการสำรอง

3. ส่งเสริมความรู้ ด้านพลังงานให้แก่ ผู้บริโภค และผู้เกี่ยวข้อง ให้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้พลังงาน

4. ผลักดัน ให้กิจการเป็นหน่วยงานการค้า และผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อความมั่นคง

5. พัฒนาบุคคลากร ในกิจการให้มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน

6. เป็นศูนย์กลาง การบริการ ประสานงาน แบบเบ็ดเสร็จของธุรกิจพลังงาน และธุรกิจต่อเนื่องในพื้นที่

 

 

 

พล.ร.ต.โอภาส บูรณสัมฤทธิ

 ผู้จัดการ กิจการไฟฟ้าฯ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

 

  ระวัง ผู้แอบอ้าง

!!! ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059