เมนู เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

ระวัง ผู้แอบอ้าง

ระวัง มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้า ฯ

เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หากพบโปรดแจ้ง

กิจการไฟฟ้า ฯ

โทร. 038-437766 ต่อ 150 หรือ 75059

อัพเดทราคาน้ำมัน

ราคาทองคำวันนี้